Privacyverklaring

De Kapelse Zeehengelclub De Zagers (KZDZ) verbindt zich ertoe dat zij aar ledenbestanden niet zal gebruiken om redenen die geen verband houden met de werking van de club. Eveneens zullen de ledenbestanden niet doorgegeven worden aan andere instanties, vreemd aan de club. De KZDZ verbindt zich er ook toe om de gegevens van de leden te wissen die hierom expliciet vragen.

De club zal de opgeslagen ledenbestanden beschermen zodat deze niet terecht komen bij peronen en/of instanties vreemd aan de club. Mocht er toch om persoonlijke gegeevens gevraagd worden zal de club het betrokken lid hiervoor uitdrukkelijk zijn toelating vragen.


Het bestuur,

Copyright © All Rights Reserved